هەلی کار

ئازا ، بەسۆز، بە کۆمەڵ.
رێگایەکی مەزن بۆ دەستپێکردن یان برەوپێدانی پیشەکەت لەگەڵ پێشەنگی جیهان لە هایپەرمارکێت، کارفوری عیراق هەمیشە بەدوای کەسانی بەسۆز و بەرپرسیار دەگەرێت بۆ بەشداریپێکردنیان لە تیم