ڕەچەتەکانم

ده‌فری خواردنی به‌یانی بلوبێری

ده‌فری خواردنی به‌یانی بلوبێری

1 كوپ له‌ توتركی نوێ 1 مۆزی پێگه‌یشتوو 1 مۆزی پارچه‌كراو 2 كوپ شیری...

ڕەچەتەکانم

07 خاکەلێوە 2018

زه‌لاته‌ی 3 فاسۆلیا

زه‌لاته‌ی 3 فاسۆلیا

2 كوپ له‌ فاسۆلیای كه‌رت كراو 2 كوپ له‌ فاسۆلیای مارۆنی 2 كۆپ له‌ نۆك 1...

ڕەچەتەکانم

07 خاکەلێوە 2018

ڕۆبان به‌ ماكه‌ڕۆنی ئه‌لفرێدۆ

ڕۆبان به‌ ماكه‌ڕۆنی ئه‌لفرێدۆ

1 پاوه‌ند ماكه‌رۆنی فێتۆسینی  1 كه‌وچكی چێشت له‌ په‌نیر 1 پاوه‌ند...

ڕەچەتەکانم

07 خاکەلێوە 2018

كرێمی سوپی ڕۆبیان

كرێمی سوپی ڕۆبیان

7 قوتو له‌ ڕۆبیانی پارچه‌ كراو  1 كوپ ئاو  1 كه‌وچكی چێشت له‌...

ڕەچەتەکانم

07 خاکەلێوە 2018

ساندویچی دووقاتی به‌ په‌نیر

ساندویچی دووقاتی به‌ په‌نیر

2 پارچه‌ی گۆشتی كه‌ڵه‌شێر 50 گرام له‌ زه‌لاته‌ی تێكه‌ڵ 8 پارچه‌ی...

ڕەچەتەکانم

07 خاکەلێوە 2018

چای كاراك

چای كاراك

1 كه‌وچك چای ڕه‌شی هاڕدراو 4 دانه‌ هێلی هاڕدراو، زه‌نجه‌فیلی نوێ و...

ڕەچەتەکانم

07 خاکەلێوە 2018